• Slide 16
 • Slide 15
 • Slide 14
 • Slide 13
 • Slide 12
 • Slide 11
 • Slide 10
 • Slide 09
 • Slide 08
 • Slide 07
 • Slide 06
 • Slide 05
 • Slide 04
 • Slide 03
 • Slide 02
 • Slide 01
Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in België

Het belangrijkste doel van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België is de aangesloten denominaties en de erkende organisaties te vertegenwoordigen, op grond van de geloofsbelijdenis van de World Evangelical Alliance.
Voor de verschillende sectoren waarin de overheden werken met de erkende erediensten, doet zij dit via de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE).
Voor andere maatschappelijke en levensbeschouwelijke aangelegenheden kan zij ook rechtstreeks als vertegenwoordigend orgaan optreden.