• Slide 9
  • Slide 8
  • Slide 7
  • Slide 6
  • Slide 5
  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 1
Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in België

Het belangrijkste doel van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België is de aangesloten denominaties en de erkende organisaties te vertegenwoordigen, op grond van de geloofsbelijdenis van de World Evangelical Alliance.
Voor de verschillende sectoren waarin de overheden werken met de erkende erediensten, doet zij dit via de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE).
Voor andere maatschappelijke en levensbeschouwelijke aangelegenheden kan zij ook rechtstreeks als vertegenwoordigend orgaan optreden.