Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Dan kunt u de verantwoordelijke contacteren via zijn initialen @fedsyn.be.

Vindt u uw onderwerp niet terug in de lijst hieronder? Schrijf dan een mail aan info@fedsyn.be.

 

aansluiting bij Federale Synode: jvdd

Antwerpse aangelegenheden: jvdd

attesten : jvdd

badges: xo

beleidsvragen: gwl

bestuursraden van kerkgemeenten met gefinancierde predikantsplaats: av

boekhouding: tg

bijdragen: tg

cursus voor kerkelijke administratie: xo

database: tg

erkenningsdossiers Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jvdd

erkenningsdossiers Duitstalig gebied: gwl

erkenningsdossiers Vlaams Gewest: jvdd

Evadoc: jvdd

interlevensbeschouwelijke contacten: gwl

financiën: av

kerken onder de directe verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Raad: gwl

klachten: gwl

lidgelden: tg

onderwijs: gwl

organisaties: gwl

personeelsdossiers Ministerie van Justitie: jvdd

sociale zekerheid: av

vertegenwoordigingen: gwl

vzw’s: tg

webstek: av