De leden van de Uitvoerende Raad

lorienGeert W. Lorein (voorzitter)
Dr. Lorein werd voorzitter van de Federale Synode en covoorzitter van de ARPEE op 1 september 2012 na een jarenlange activiteit in het onderwijs (vooral als leraar Latijn). Hij is nog steeds als hoogleraar Oude Testament verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee.


CelisKoen Celis (vicevoorzitter)
Vicevoorzitter van de Uitvoerende Raad en voorzitter van de Vlaamse Kamer. Verder is hij de voorzitter van VVP (Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten). Vanwege deze functie en de jaren dat hij als voorganger in gemeenten heeft gediend, kent Koen de interne werking van de gemeenten en denominaties.


KegelGuido De Kegel Lid van de Uitvoerende Raad. Guido was tevens jarenlang de voorzitter van de ETF (Evangelische Theologische Faculteit te Leuven-Heverlee) en van de denominatie ECV (Evangelische Christengemeenten Vlaanderen).


VanrooseAlbrecht Vanroose
Lid van de Uitvoerende Raad. Stichter en pastor van de Christengemeente Peniel te Elverdinge-Ieper.


VandeputRaymond Vandeput
Stichtend lid en voorzitter van het Antiochië-netwerk en bestuurslid van de European Coalition for Israel
Hij heeft zijn kennis opgedaan bij Jeugd Met Een Opdracht te Lausanne.
Zijn roeping is gemeentestichtend werk in België en Afrika.


EgbertsEgbert Egberts (vicevoorzitter)
Vicevoorzitter van de Uitvoerende Raad en voorzitter van de Franstalige Kamer.
Voorganger van de protestants-evangelische kerk te Luik en secretaris van de Association des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (AEPEB).


Eric Laurent
Voorzitter van de denominatie Assemblées Protestantes Évangéliques de Belgique (APEB).


KampTeo Kamp
Teo is voorganger in de Evangelische Kerk in Brasschaat en lid van zowel de Nationale Raad als de Vlaamse Raad van de Belgische Evangelische Zending (BEZ).

De BEZ is een zendingsorganisatie die zich al meer dan 90 jaar inzet voor evangelisatie en gemeentestichting in België.


Eliséo Viola
Eliseo is leerkracht in de Franse Gemeenschap. Hij is de predikant van de Evangelische kerk van Gilly en de vertegenwoordiger violavan de CCINE-kerken bij de Franstalige Kamer van de Federale Synode.