De leden van de Uitvoerende Raad

lorienGeert W. Lorein (voorzitter)
Dr. Lorein werd voorzitter van de Federale Synode en covoorzitter van de ARPEE op 1 september 2012 na een jarenlange activiteit in het onderwijs (vooral als leraar Latijn). Hij is nog steeds als hoogleraar Oude Testament verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee.


CelisKoen Celis (vicevoorzitter)
Vicevoorzitter van de Uitvoerende Raad en voorzitter van de Vlaamse Kamer. Verder is hij de voorzitter van VVP (Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten). Vanwege deze functie en de jaren dat hij als voorganger in gemeenten heeft gediend, kent Koen de interne werking van de gemeenten en denominaties.


KegelGuido De Kegel Lid van de Uitvoerende Raad. Guido was tevens jarenlang de voorzitter van de ETF (Evangelische Theologische Faculteit te Leuven-Heverlee) en van de denominatie ECV (Evangelische Christengemeenten Vlaanderen).


EgbertsEgbert Egberts (vicevoorzitter)
Vicevoorzitter van de Uitvoerende Raad en voorzitter van de Franstalige Kamer.
Voorganger van de protestants-evangelische kerk te Luik en secretaris van de Association des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (AEPEB).


Eric Laurent
Voorzitter van de denominatie Assemblées Protestantes Évangéliques de Belgique (APEB).


 

Eliséo Viola
Eliseo is leerkracht in de Franse Gemeenschap. Hij is de predikant van de Evangelische kerk van Gilly en de vertegenwoordiger van de CCINE-kerken bij de Franstalige Kamer van de Federale Synode.


David Vandeput zetelt voor Réseau Antioche in de Franstalige kamer. Hij is betrokken bij het jeugdwerk, bijvoorbeeld bij de ‘Convention de jeunesse’ of ‘Explosion’.