Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Dan kunt u de verantwoordelijke contacteren via zijn initialen @fedsyn.be.

Vindt u uw onderwerp niet terug in de lijst hieronder? Schrijf dan een mail aan info@fedsyn.be.

 

aansluiting bij Federale Synode: wm

Antwerpse aangelegenheden: wm

attesten: xo

badges: xo

begroting: tg

beleidsvragen: gwl

bestuursraden van kerkgemeenten met gefinancierde predikantsplaats: cdv

bijdragen: cdv

brandveiligheid: wm

corona: wm

cursus voor kerkelijke administratie: xo

database: cdv

erkenningsdossiers: cdv

Evadoc: wm

GDPR: tg

interlevensbeschouwelijke contacten (nationaal): gwl

interlevensbeschouwelijke contacten (lokaal): wm

jaarrekeningen: tg

kerkgemeenten onder de directe verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Raad (Vlaamse Gewest): gwl

kerkgemeenten onder de directe verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Raad (Brussels Hoofdstedelijk Gewest): tg

klachten: gwl

lidgelden: cdv

onderwijs: gwl

organisaties: gwl

personeelsdossiers Ministerie van Justitie: cdv

sociale zekerheid: cdv

stedenbouwkundige vergunningen: wm

terugbetalingen: tg

vertegenwoordigingen: gwl

VZW’s: cdv

webstek: cdv