Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Dan kunt u de verantwoordelijke contacteren via zijn initialen gevolgd door @fedsyn.be.

Vindt u uw onderwerp niet terug in de lijst hieronder? Schrijf dan een mail aan info@fedsyn.be.

 

Aalmoezenierschap: xo

aansluiting bij Federale Synode (FR): xo

aansluiting bij Federale Synode (NL): wm

Antwerpse aangelegenheden: wm

attesten: xo, fda

badges: xo

begroting: cdv

beleidsvragen: dvdp

bestuursraden van kerkgemeenten met gefinancierde predikantsplaats (NL): cdv

bestuursraden van kerkgemeenten met gefinancierde predikantsplaats (FR): qh

bijdragen (NL): cdv

brandveiligheid (FR): fda

brandveiligheid (NL): wm

capelo: xo

corona: wm

cursus voor kerkelijke administratie: xo

database: cdv, fda

erkenningsdossiers (FR): xo

erkenningsdossiers (NL): ydc

Evadoc: wm

GDPR: fda

interlevensbeschouwelijke contacten (nationaal): dvdp

interlevensbeschouwelijke contacten (lokaal – FR): qh

interlevensbeschouwelijke contacten (lokaal – NL): wm

jaarrekeningen: cdv

kerkgemeenten onder de directe verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Raad (Vlaamse Gewest): wm

kerkgemeenten onder de directe verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Raad (Brussels Hoofdstedelijk Gewest): xo

klachten: dvdp

lidgelden: cdv

lokale overheden (FR): qh

onderwijs (algemeen): dvdp

organisaties: dvdp

personeelsdossiers Ministerie van Justitie: cdv

protestants godsdienstonderwijs (FR): qh

sociale zekerheid: cdv

stedenbouwkundige vergunningen: wm

terugbetalingen: cdv

vertegenwoordiging: dvdp

VZW’s (FR): qh

VZW’s (NL): cdv

website: xo