Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Dan kunt u de verantwoordelijke contacteren via zijn initialen gevolgd door @fedsyn.be.

Vindt u uw onderwerp niet terug in de lijst hieronder? Schrijf dan een mail aan info@fedsyn.be.

 

aansluiting bij Federale Synode: wm

Antwerpse aangelegenheden: wm

attesten: xo

badges: xo

begroting: cdv

beleidsvragen: dvdp

bestuursraden van kerkgemeenten met gefinancierde predikantsplaats (Vlaams Gewest): cdv

bestuursraden van kerkgemeenten met gefinancierde predikantsplaats (Brussels Hoofdstedelijk Gewest): qh

bijdragen: cdv

brandveiligheid: wm

corona: wm

cursus voor kerkelijke administratie: xo

database: cdv

erkenningsdossiers: cdv

Evadoc: wm

GDPR: fda

interlevensbeschouwelijke contacten (nationaal): dvdp

interlevensbeschouwelijke contacten (lokaal): wm

jaarrekeningen: cdv

kerkgemeenten onder de directe verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Raad (Vlaamse Gewest): wm

kerkgemeenten onder de directe verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Raad (Brussels Hoofdstedelijk Gewest): xo

klachten: dvdp

lidgelden: cdv

onderwijs: dvdp

organisaties: dvdp

personeelsdossiers Ministerie van Justitie: cdv

sociale zekerheid: cdv

stedenbouwkundige vergunningen: wm

terugbetalingen: cdv

vertegenwoordigingen: dvdp

VZW’s: cdv

webstek: xo