De leden van de Uitvoerende Raad

Geert W. Lorein (voorzitter)
Dr. Lorein werd voorzitter van de Federale Synode en covoorzitter van de ARPEE op 1 september 2012 na een jarenlange activiteit in het onderwijs (vooral als leraar Latijn). Hij is nog steeds als hoogleraar Oude Testament verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee.


Koen Celis (vicevoorzitter)
Vicevoorzitter van de Uitvoerende Raad en voorzitter van de Vlaamse Kamer. Verder is hij de voorzitter van VVP (Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten). Vanwege deze functie en de jaren dat hij als voorganger in gemeenten heeft gediend, kent Koen de interne werking van de gemeenten en denominaties.


KegelGuido De Kegel
Guido was jarenlang de voorzitter van de ETF (Evangelische Theologische Faculteit te Leuven-Heverlee) en van de denominatie ECV (Evangelische Christengemeenten Vlaanderen).

 


Eric Laurent
Voorzitter van de denominatie Assemblées Protestantes Évangéliques de Belgique (APEB).


Eliséo Viola
Eliseo is gepensioneerd leerkracht in de Franse Gemeenschap. Hij is de predikant van de Evangelische kerk van Gilly en de vertegenwoordiger van de CCINE-kerken bij de Franstalige Kamer van de Federale Synode.


David Vandeput
David zetelt voor Réseau Antioche in de Franstalige kamer. Hij is betrokken bij het jeugdwerk, bijvoorbeeld bij de ‘Convention de jeunesse’ of ‘Explosion’.

 


Herman Spaargaren
Herman Spaargaren zetelt voor de VEG in de Vlaamse Kamer. Hij is betrokken bij jeugdwerk, onderwijs en gemeenteopbouw en is een aantal jaren voorzitter geweest van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.

 

 


Patrick De Caluwé

Patrick De Caluwé zetelt voor de Concertation des églises indépendantes in de Franstalige Kamer.