De leden van de Uitvoerende Raad

David Vandeput (voorzitter)
David Vandeput werd voorzitter van de Federale Synode en covoorzitter van de ARPEE op 1 september 2022. David zetelt voor Réseau Antioche in de Franstalige kamer. Hij is betrokken bij het jeugdwerk, bijvoorbeeld bij de ‘Convention de jeunesse’ of ‘Explosion’.


Koen Celis (vicevoorzitter)
Vicevoorzitter van de Uitvoerende Raad en voorzitter van de Vlaamse Kamer. Verder is hij de voorzitter van VVP (Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten). Vanwege deze functie en de jaren dat hij als voorganger in gemeenten heeft gediend, kent Koen de interne werking van de gemeenten en denominaties.


Eric Laurent
Voorzitter van de denominatie Assemblées Protestantes Évangéliques de Belgique (APEB).


Eliséo Viola
Eliseo is gepensioneerd leerkracht in de Franse Gemeenschap. Hij is de predikant van de Evangelische kerk van Gilly en de vertegenwoordiger van de CCINE-kerken bij de Franstalige Kamer van de Federale Synode.


Patrick De Caluwé
Patrick De Caluwé zetelt voor de Concertation des églises indépendantes in de Franstalige Kamer.

 


Rosario Anastasi
Rosario zetelt voor de ECV (Evangelische Christengemeenten Vlaanderen) in de Vlaamse Kamer. Hij is tevens de voorzitter van de ECV en is betrokken in gemeenteopbouw in verschillende Limburgse Christengemeenten.

 


 

Jos Meganck

Jos Meganck zetelt voor de VEG in de Vlaamse Kamer. Hij is voorzitter van de VZW en oudste in de Evangelische Gemeente “De Levensbron” te Geraardsbergen.