Together in Peace: Opiniestuk “Een nieuwe impuls” van 12 april 2016
Een nieuwe impuls

Together in Peace: Verklaring over ritueel slachten van 12 mei 2017
Verklaring ritueel slachten

Verklaring naar aanleiding van het colloquium ‘sport, de geest van de mensheid’ van 31 maart 2017
Panathlon verklaring

Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog ondertekend in aanwezigheid van de minister-president en andere leden van de Vlaamse regering op 2 juni 2017
Charter

Armoedeverklaring VILD overhandigd aan Vlaams Parlement op 17 oktober 2018
Armoedeverklaring

Memorandum Federale & Regionale verkiezingen opgesteld door de Erkende en Bevoegde Instanties & Vereniging Levensbeschouwelijke Vakken
Memorandum LBV

Oproep ter gelegenheid van de verkiezingen van 26 mei 2019
Oproep ter gelegenheid van de verkiezingen

Memorandum van de erkende erediensten en het vrijzinnig humanisme bij de verkiezing van 2019
Memorandum verkiezingen 2019

Persbericht VILD van 31 maart 2020 “Op anderhalve meter, maar nauw verbonden”
VILD covid19 persmededeling

Verklaring van de religieuze leiders van België van 6 april 2020
Corona – interreligieuze verklaring

Verklaring levensbeschouwingen en politieke fracties van 18 mei 2021
VILD intimidatie, geweld en discriminatie

Verklaring van de erkende levensbeschouwingen van 4 maart 2022
FIDIF Oekraïne Ukraine

Verklaring van het Overleg van Christelijke Kerken in België van 9 maart 2022
OCKB verklaring Oekraïne