David Vandeput: dvdp@fedsyn.be
Voorzitter Federale Synode
Covoorzitter ARPEE (Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst)
Contacteren voor: Beleidsvragen, Interlevensbeschouwelijke contacten (nationaal), Klachten, Onderwijs, Organisaties binnen de FS, Vertegenwoordiging

Xavier Oberneck: xo@fedsyn.be
Secretaris
Contacteren voor: Attesten (supervisie), Aansluiting bij de Federale Synode (FR), Aalmoezenierschap, Badges, Cursus voor kerkelijke administratie, Erkenningsdossiers (FR), Kerkgemeenten onder de directe verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Raad (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië), Website, Capelo

Willem Maertens: wm@fedsyn.be
Secretaris
Contacteren voor:  Aansluiting bij de Federale Synode, Antwerpse aangelegenheden, Brandveiligheid, Corona, Interlevensbeschouwelijke contacten (lokaal), Evadoc, Kerkgemeenten onder de directe verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Raad (Vlaamse Gewest), Stedenbouwkundige vergunningen

Cathy De Vleeschauwer: cdv@fedsyn.be
Secretaris
Contacteren voor: Begroting en jaarrekeningen, Bestuursraden, Bijdragen, Database (supervisie), Lidgelden, Personeelsdossiers FOD Justitie, Vragen aangaande boekhouding, sociale zekerheid, VZW’s, Terugbetalingen

Quentin Heinen: qh@fedsyn.be
Secretaris
Contacteren voor: Locale overheden (FR), Interlevensbeschouwelijke contacten (lokaal, FR), Protestants godsdienstonderwijs (FR), Kerkfabrieken (FR), Vragen aangaande VZW’s (FR)

Yaël De Caluwé: ydc@fedsyn.be
Secretaris
Contacteren voor: Erkenningsdossiers,

Fabrice De Almeida: fda@fedsyn.be
Secretaris
Contacteren voor: Attesten, Database, Brandveiligheid (Wallonië), GDPR
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *