Cursus voor kerkelijke administratie

De data van de volgende cursussen zijn:

in het Nederlands op 27 febuari en 13 maart 2021  * Aangezien we veel waarde geven aan de fysieke ontmoeting tussen de cursisten en de lesgevers, hebben we besloten om deze sessie uit te stellen totdat de omstandigheden het toelaten. We hopen nieuwe datums te kunnen vastleggen voor het najaar.

in het Frans op 24 april en 8 mei 2021  *We moeten helaas ook deze editie uitstellen aangezien het nog niet mogelijk is om een cursus met een fysieke aanwezigheid te houden. 

 

Folder in het Nederlands: Cursus kerkelijke administratie

Dépliant en français: Formation à l’administration d’église