ALGEMENE INLEIDING OP DE TEKSTEN

Op grond van vragen die naar ons toekwamen vanuit de overheid of vanwege gesprekspartners hebben we een aantal teksten samengesteld die uitleggen wat ‘normaal’ is in onze protestants-evangelische middens. Deze teksten behoren dus niet tot de statuten (anders dan de verklaring over de medische behandeling, die wel degelijk een dwingend karakter in de Federale Synode heeft). Voor de aangelegenheden die in de bijlagen worden behandeld, kunnen denominaties dus een strikter of soepeler standpunt hebben, maar ze zullen wel degelijk bevestigen dat deze teksten een goede weergave vormen van wat tegenwoordig ‘normaal’ is in onze kringen.

Homoseksualiteit (besproken in de Synodevergadering van 14 juni 2014):
Tekst over homoseksualiteit

Euthanasie (besproken in de Synodevergadering van 14 juni 2014):
Tekst over euthanasie

De tiende (besproken in de Synodevergadering van 14 juni 2014):
Tekst over de tiende

Christen en maatschappij (besproken in de Synodevergaderingen van 14 juni en 22 november 2014):
Tekst over christen en maatschappij

Doop (besproken in de Synodevergadering van 21 november 2015):
Tekst over de Doop

Migratie en maatschappij (besproken in de Synodevergadering van 25 november 2017, 24 november 2018 en 5 februari 2022):
Tekst over migratie en maatschappij

Christelijke opvoeding (besproken in de Synodevergadering van 24 november 2018):
Tekst over een christelijke opvoeding

Armoede (besproken in de Synodevergadering van 24 november 2018):
Tekst over armoede

Brochure financieel beheer van denominaties en organisaties (gepresenteerd aan de Synodevergadering van 23 november 2019):
Brochure financieel beheer

Enfants sorciers (gepresenteerd aan de Synodevergadering van 28 november 2020 en bediscussieerd per mail):
Tekst over enfants sorciers (Nederlandse versie)
Tekst over enfants sorciers (Engelse versie)

Milieu (besproken in de Synodevergadering van 7 mei 2022):
Tekst over het milieu

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *